Николай Павлов

Николай Павлов има над 20 год ини опит в сферата на финансите и инвестициите.  Той изпълнява  водещата роля в консултирането на институционални и индивидуални инвеститори на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.   Преди да влезе в ръководството на фонд мениджъра, той е преминал през различни звена, свързани с обслужването и обгрижването на инвеститори, ръководство на инвестиционен център за обслужване на клиенти, а също и като експерт в търговия на международните финансови пазари.  Завършил е „Мениджмънт“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг.  Преминал е през редица специализации, свързани с бизнес комуникация, консултиране и продажби.

Share This Speaker