РЕГЛАМЕНТ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ НА IMOTI.NET

Кой може да участва?
Всички агенции за недвижими имоти, инвеститори и строителни компании, регистрирани по Търговския закон.

Какво трябва да направите, за да кандидатствате в конкурса?
Трябва да попълните регистрационната форма, в която да предоставите основни фирмени данни:
– финансова информация под формата на процентно изменение за приключилата финансова година – оборот, реклама, инвестиции
– информация за участие в професионални организации и обучения
– процент на обявите си за имоти с ексклузивен договор
– дали фирмата работи с колеги от други агенции за недвижими имоти
– дали фирмата участва в социално отговорни проекти

Как се оценяват кандидатите?
За различните категории награди въпросите имат съответна тежест спрямо категорията и чрез специално разработена формула събраната информация се преобразува в коефициенти. Към тях се прибавя оценка от потребителите за имиджа на съответната компания или експерт. Крайното решение за класирането на кандидатите е в резултат на обстойно обсъждане на експертното жури.

Ads
Event Search
Latest Posts
ноември 23, 2018
ноември 23, 2018
ноември 23, 2018
ноември 23, 2018