Manager

Цветан Алексиев
Главен изпълнителен директор, Sirma Group Holding
Георги Митов
Съосновател и управляващ партньор, BrightCap Ventures
Сава Николов
CTO, Alaric Securities
Георги Робев
Регионален Търговски Директор за Европа и Централна Азия, Софтуер Груп
Д-р Валентина Григорова-Генчева
Директор „Злато и нумизматика“, Fibank
Николай Василев
Управляващ партньор и изпълнителен директор, Expat Capital
Мартин Заимов
Съосновател, Генератор
Владимир Савов
Заместник-председател и ръководещ управление „Застрахователен надзор“, Комисията за финансов надзор
Боряна Рачева-Йотова
Александър Правиц
Директор за ЦИЕ и Средиземноморието, Schroders
Recent Comments
    Ads
    Event Search
    Latest Posts