Scientist

д-р Ирена Шикова
Акушер-гинеколог, УСБАЛАГ „Майчин дом“
доц. д-р Теодора Дърленска, дм
30 май
Специалист по хранене и фармакологи, председател Резултати от търсенето Резултати от мрежата BASORD
д-р Янко Янков
30 май
Ръководител на тъканна банка „Селена Целс“
д-р Иван Диков
акушер-гинеколог, УСБАЛАГ „Майчин дом“
Йоанна Драгнева
27 юни
Артист
д-р Тихомир Мустаков
27 юни
Алерголог, УМБАЛ Александровска
д-р Гергана Коларова
27 юни
Изпълнителен директор на Първа специализирана АГ болница за активно лечение „Света София“
Емилия Казълова
27 юни
Акушерка
Елена Танева
27 юни
Регионален мениджър на Тъканна банка „Селена Целс“ за гр. Пловдив.
Диляна Цветкова
27 юни
Психолог
Recent Comments
    Ads
    Event Search
    Latest Posts