Алесия Берарди

Алесия Берарди е ръководител на нововъзникващите макро и стратегически изследвания, базирана в Лондон. Тя отговаря за нововъзникващите макро и финансови анализи. През 2004 г. Алесия се присъединява към глобалния изследователски екип на Amundi Asset Management (по-рано Pioneer Investments).

Тя започва кариерата си, обхващайки най-развитите пазарни икономики (САЩ, Европа и Япония), а от 2013 г. ръководи икономическия екип в Лондон с основен фокус върху глобалните нововъзникващи пазари. Покрива нововъзникващите макро изследвания в регионите около основните икономически стълбове (растеж, инфлация, парична политика, фискална политика и външна уязвимост). Нейният подход е моделно ориентиран, насочен към идентифициране на основните фактори, които в крайна сметка влияят върху инвестиционните решения. Тя наблюдава и прогнозира икономически фактори, политики, тенденции и рискове, оказващи влияние върху икономическия/бизнес цикъл и финансовите пазари.

 

Алесия отговаря за разработването на Глобалната Икономическа Перспектива за управление на активите на Amundi, обсъждана в Комитета за Глобални Инвестиции. Подкрепя решенията в групата за макростратегии и с мениджърското портфолио относно техните инвестиционни стратегии. Занимава се и с консултантска дейност с институционални клиенти.

 

Алесия има опит в индустрията от 1998 г. Завършила е Иконометрия в Университета в Павия през 1998 г. Алесия публикува статии като част от икономическите изследвания в Централната банка на Италия за BVAR техники за изграждане на тримесечни и месечни модели за прогнозиране през 1997 г. Тя е преподавател в университета в Генуа.

Share This Speaker