Ангел Захариев

арх. Ангел Захариев
роден през 1978г. в гр.София
Завършил специалност Архитектура в Универститет по Архитектура Строителство и Геодезия (УАСГ), гр.София. през 2003г.
През 2004г. специализира в Институт по жилищна политика и градско развитие (Institute of Housing and Urban Development Studies – IHS) към университет Еразмус, Ротердам, Холадния.
От 2003 до 2007 е докторант към катедра Градоустройство, Архитектурен факултет, УАСГ.
От 2004г. до сега е хонорован преподавател и гост лектор към Архитектурен Факултет, УАСГ.
През 2005г. основава заедно с арх.Асен Милев архитектурното бюро А и А АРХИТЕКТИ.
Работил по проектирането и реализацията на многобройни проекти, включително на редица ключови обекти в София, определящи посоката на съвременната архитектура в България, като: Бизнес Парк София, Капитал Форт, Скай Форт, Музейко, NV Tower и други.
Арх. Ангел Захариев, заедно с екипа на АиА Архитекти е носител на многобройни архитекурни и градоустройствени награди – Архитект на годината, Сграда на годината, Архинова, Студент на годината, Визар, World Best Project, BIG SEE и др.
Автор е на публикации в областта на градоустройството и архитектурата. Бил е лектор, ментор и участник в конференции, симпозиуми и уъркшопове в страната и Европа.
Участва активно в редица граждански инициативи свързани с планирането и управлението на гр.София и развитието на пазара на недвижими имоти.
Един от основателите на фондация ГРУПА ГРАД, където заедно с други известни млади архитекти се бори активно за позитивната промяна в обществената архитектура и градското планиране в България.

Share This Speaker