Анна Димитрова

Анна Димитрова е ръководител отдел „Енергийна политика, околна среда и иновации“ в ЕВН България, където с екипа си съветват дружествата от групата на ЕВН България по регулаторни въпроси и секторни политики, определящи бизнес развитието на компанията.  Анна е работила в Евроелектрик, асоциацията на европейския електроенергиен сектор в Европа в Брюксел по теми свързани с регламента за управление на Европейския Енергиен съюз, ЕСТЕ и блокчейн в енергийната индустрия. Преди това Анна е работила като научен сътрудник в Центъра за европейски политически изследвания (CEPS), базиран в Брюксел. Анна е завършила Johns Hopkins School for Advanced International Studies Paul H. Nietze в Болоня, Италия и има диплома по международни отношения и европеистика от Университета на гр. Дънди, Шотландия.

Share This Speaker