Доц. д-р Боян Жеков

доц. д-р инж. Боян Жеков е зам.-декан на факултет „Информационни науки“(ФИН) към Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Член на лаборатория ИКТ към Висше училище по застраховане и финанси(ВУЗФ). Завършил е за магистър-инженер по информационни технологии в Технически университет – София, където сега е Хоноруван лектор във Факултет за английско инженерно обучение (ФАИО), както и в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Нов български университет. Специализирал е информационни технологии и икономика във Великобритания, Франция, Холандия, Корея, Япония и Тайван. Работил е като консултант и експерт по Електронно управление към UNDP(ПРООН), БСК, БАИТ и по проекти на МФ, МИ, МРРБ и МОН. Представител на България в Хоризонт Еропа, като Член на Програмните комитети „Дигитализация, Индустрия и Космос“ и „Сигурни общества“. Член е на УС на Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Председател на клуб „Приятели на Япония в България“ – Nihon Tomono Kai, Председател  JICA Alumni Bulgaria – организация на завършилите обучения в Япония.

Share This Speaker