Боян Янчев

Боян Янчев е Директор Техническа Реализация /CTO/ в компаниите Лирекс.ком. Експерт с над 20 години опит в об­ластта на информационната сигурност, управлението на ИТ, аутсорсинг на ИТ процеси, мрежи и инфраструктура, и др. Боян Янчев е част от над 70 проекта, свързани с консул­тиране, аутсорсинг, одит и изграждане на големи инфраструктурни проекти, както в България, така и в цял свят. Притежава сертификати като CISA, CobiT Foundation, ISO27001 Lead Auditor, MCP, MCSA, MCSE, ITIL Intermediate, ISO20000 Auditor и др.

Share This Speaker