Васил Сланчев

Васил Сланчев е ръководител „Частно банкиране и взаимни фондове“ в управление „Капиталови пазари“ на Пощенска банка. Отговаря за взаимоотношенията с частни клиенти , които банката, в партньорство с Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., успешно развива, предоставяйки специализирани и строго персонализирани услуги. Наред с това отговаря за дейността по дистрибуция на люксембургски взаимни фондове от страна на Пощенска банка. Този широк набор от дейности включва – продажбени и маркетингови стратегии за успешно позициониране, комуникация и координация с управляващото дружество в Люксембург, клонова мрежа, проекти по автоматизация и дигитализация, обучения и др.


Г-н Сланчев има повече от 18-годишен професионален опит, като е работил за водещи финансови институции, опериращи на българския пазар и предлагащи банкови услуги, взаимни фондове, услуги за управление на свободни средства, инвестиционно посредничество. Притежава EMBA от Sheffield University, посещавал е курсове към Harvard University и е сертифициран инвестиционен консултант. Има богат опит в посредничеството при сделки с различни финансови инструменти, взаимни фондове, ETFs, валути и деривативи, както и специализирани услуги свързани с wealth management.

 

Share This Speaker