Виктор Стоянов

Виктор Стоянов има дългогодишен опит в банковата система, като е заемал различни позиции, предимно в областта на банкиране на дребно. Неговият професионален опит включва развитие на дигитални канали, плащания и иновации, продуктово и бизнес развитие, проектен мениджмънт, лизингово бизнес развитие, оценяване на риск и клиентска сегментация.

Share This Speaker