Георги Галчин

Георги се присъединява към TBI, за да я води в амбициозното начинание да се превърне в дигитална банка от следващо поколение.

Ръководи екип от топ таланти и управлява различни проекти, свързани с намирането и прилагането на технологични решения и най-добри практики, които да бъдат използвани в структурата на банката.

Георги има над 25-годишен опит, голяма част от който в банковата сфера. В годините фокусирано развива уменията си в имплементирането на дигитални иновации и технологии, управление и успешно изпълнение на комплексни проекти, както и в информационните технологии, съвременни идейни проекти, архитектури и рамки.

Share This Speaker