Димитър Вучев

Председател на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община

Димитър Вучев е общински съветник в Столичен общински съвет. Председател на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община. С опит в медиите и анализа на публични политики.

Бакалавър е по Политическа икономия от Университета за национално и световно стопанство и магистър по Финанси от Висшето училище за застраховане и финанси. Академичният му път продължава с разработване на докторска дисертация в сферата на социалната икономика.

Share This Speaker