Димитър Герджиков

Началник отдел „Бизнес развитие“ в управление „Банкиране малък бизнес“, Пощенска банка

Димитър Герджиков има опит в банковия сектор повече от 19 години, като през професионалния си път заема различни мениджърски позиции. През 2008 г. се присъединява към екипа на Пощенска банка като мениджър „Бизнес развитие малък бизнес“, а от 2019 г. е началник отдел „Бизнес развитие“ в Пощенска банка.

Димитър Герджиков и неговият екип в Пощенска банка вече много години изграждат стабилни, дългосрочни и доверени партньорски отношения с компаниите, представители на малкия бизнес в България. Съвместно с български и международни институции осигуряват на клиентите работещи финансови решения в подкрепа на бизнеса им чрез кредитни линии, лизингови програми и гаранционни схеми.

Завършил Университета за национално и световно стопанство със специалност „Счетоводство и контрол“ и „Банково дело“ във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методи”.

Share This Speaker