Димитър Димитров

Димитър Димитров е управляващ директор на „Мицар21“ (Micar Innovation ). Той е магистър по астрономия. Основател и изпълнителен директор на Micar Innovation. Председател е на „Биотехнологичен и здравен клъстер“ – България. Член на Управителния съвет на Клъстер „Изкуствен интелект“ – България. Сериен предприемач с над 20-годишен опит в иновациите, ИКТ и биотехнологиите.

Share This Speaker