Димитър Събев

Димитър Събев е роден през 1976 г. в гр. Добрич. Завършва магистърска степен по Стопанско управление в Икономическия университет във Варна, по-късно специализира Икономика на устойчивото развитие в Германия. След 2006 г. работи като икономически журналист в София – бил е редактор, главен редактор, колумнист и разследващ журналист в редица онлайн и печатни издания. Носител е на три национални журналистически награди.    

През 2020 г. Димитър Събев защитава докторска степен в Университета за национално и световно стопанство с тема на дисертацията „Потребление, икономически растеж и бъдещето на маркетинга.“ Автор е на книгите Унизената Земя. Економическо изследване (2010) и Маркетинг, потребление и икономически растеж (2021). В момента е хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.

След 2010 г. Събев участва като икономически експерт в многобройни изследователски проекти, свързани с различни аспекти на екологичната икономика и устойчивото развитие на региони с високо биоразнообразие. Сред организациите и институциите, с които е работил се нареждат „Грийнпийс“, СДП „Балкани“, ЕС „За Земята“, „Блулинк“, Българска фондация „Биоразнообразие“, групата на Зелените в Европейския парламент и ред други. Участвал е като водещ автор в няколко международни изследователски доклада. Проучвал е на терен проблеми на икономическото развитие в тропически страни. Интересите му са в областта на екологичната икономика и по-специално в „економиката“: пресечната точка между Икономика, Природа и Култура.

Share This Speaker