Иван Градинаров

Иван Градинаров ръководи отдел „Инженеринг“ в Аурубис България АД и отговаря за изпълнението на инженеринговите услуги и всички инвестиционни проекти.
Той се присъединява към екипа на компанията през 2011 като Инженер Хидростроителство. Иван започва своята кариера като хидрогеолог и инженер-геотехник.
Г-н Градинаров има и докторска степен от Университет „Проф. Асен Златаров“ и магистърски степени по Хидрогеология и Подземно строителство от Минно-Геоложкия Университет в София.

Share This Speaker