Иван Тошев

Иван Тошев, председател на Контролния съвет на Националното сдружение на малкия и среден бизнес.

Занимава се със силно диферсифициран малък бизнес.

Консултант е по разработка и управление на проекти и управлява 3 “микро” предприятия: туроператор, фотоволтаична станция и магазин за здравословна храна с кухня за производството й.

Share This Speaker