Иво Тодоров

Иво Тодоров започва своята маркетинг кариера през 1996 година, като през годините трупа главно опит в ритейл бизнеса, превръщайки го в основен фокус на своето развитие. През 2007г. започва работа в маркетинг отдела на SPORT DEPOT, а през 2011г. оглавява отдела като негов Маркетинг Директор. В тази роля със своя екип са отговорни за създаването и изпълнението на маркетинг стратегията на компанията, която е фокусирана изцяло върху omni-channel бизнес модел за успех в offline и online среда.

Той е и член на Управителния съвет на Българска Е-комерс Асоциация (БЕА), в която членуват водещи компании от цялата еко-система на електронната търговия в България: електронни магазини, платформи, услуги, логистика, електронни разплащания.

Share This Speaker