Илиан Георгиев

Илиан Георгиев е избран за член на Управителния съвет на Българо-американска кредитна банка с решение на Надзорния съвет от 14 декември 2011 г., а през юли 2017 г. е избран за главен изпълнителен директор на банката.

Преди да се присъедини към ръководния екип на БАКБ, е бил началник отдел „Големи корпоративни клиенти“ и Заместник-началник на управление „Корпоративно банкиране“ на Юробанк И Еф Джи България АД (Пощенска банка). От септември 2003 г. до ноември 2005 г. ръководи екип в отдел „Големи корпоративни клиенти“ на Пощенска банка. През периода април 1998 г. – август 2003 г. той работи за Стопанска и инвестиционна банка АД като през 2001 г. е назначен на поста началник отдел „Корпоративни кредити“.

Илиан Георгиев притежава магистърска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство и контрол“.

Share This Speaker