Илия Лингорски

Илия Лингорски е член на Борда на директорите на Инвестиционния фонд към Инициативата “Три морета” и главен икономист на Българската банка за развитие.

 

Опитът му през последните 25 години е в инвестиционното банкиране, проектното финансиране, туризма, енергетиката, публичните финанси, международните финансови институции и академичната дейност. Служил е като заместник-министър на финансите в кабинета Сакс-Кобург-Гота, ръководител на Държавното съкровище, подуправител за България на Международния валутен фонд и председател на Надзорния съвет на Българската банка за развитие. Бил е член на Съвета на управителите на Международната инвестиционна банка (МИБ) и на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС). Бил е също така член на Управителния съвет на “Банкова консолидационна компания” АД, председател на Националния съвет по преструктуриране и развитие на стоманодобивната индустрия в България и член на Националния съвет за научни изследвания към министъра на образованието и науката (днес „Национален съвет за наука и иновации“).

 

Илия Лингорски е съпредседател на Комитета по енергетика, инфраструктура и публично-частно партньорство на Европейската лига за икономическо сътрудничество. Бил е настоятел на Американския университет в България, а от 2017 г. е член на Университетския съвет. Води курс като хоноруван преподавател по Международни финансови институции и банки за развитие в Стопанския факултет на СУ “Климент Охридски”. Докторант е по икономика във ВУЗФ с изследване и моделиране на структурната конвергенция в еврозоната.

Share This Speaker