Калоян Стайков

Калоян Стайков е главен икономист в Института за енергиен мениджмънт от юли 2021 г. Преди това, в продължение на десет години, работи като икономист в Института за пазарна икономика, където се занимава с анализи в сферата на публичните финанси, енергетиката, бизнес средата, здравеопазването. Преди да се присъедини към екипа на ИПИ, работи като икономист в Центъра за икономическо развитие.

Той е част от група експерти и икономисти, които от години настояват за засилване на конкуренцията в енергетиката до пълната ѝ либерализация. Автор е на редица публикации и анализи в тази посока, сред които: „Интегриране на производителите на електроенергия с дългосрочни договори на пазара” и „Регулаторна политика в сектор „Електроенергетика” през 2013 г. – противоречаща на нормативната уредба и на здравия разум”.

Част е от авторския колектив, подготвил издадената през 2015 г. книга „Анатомия на кризата”, в която разглежда развитието на публичните финанси по време на и след икономическата криза. През 2017 г. е част от авторския колектив, подготвил книгата „Плосък данък в България: предистория, въвеждане и резултати”, в която разглежда политиката в сферата на корпоративното данъчно облагане. През последните години участва в изготвянето и представянето на ежегодния „Алтернативен държавен бюджет” на ИПИ.

Той е член и зам.-председател на Българската макроикономическа асоциация. Докторант в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Магистър по Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги и притежава бакалавърска степен по международна икономика и бизнес със специализация финанси от Амстердамския университет, Холандия.

Share This Speaker