Кирил Бошов

Кирил Бошов е главен изпълнителен директор на Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), една от големите независими застрахователни групи в Югоизточна Европа (ЮИЕ), която оперира в 11 европейски страни с над 3000 служители и обслужва повече от 2.5 млн. клиенти. Базираната в София застрахователна група е част от Еврохолд България АД, публична компания, чийто акции се търгуват на фондовите борси в София и Варшава и една от водещите бизнес групи в ЮИЕ, развиваща дейност в областта на застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Кирил Бошов е член още на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и на борда на директорите на българския офис на глобалната предприемаческа организация Endeavor.

Share This Speaker