Надежда Христова

От 2009 г. до момента Надежда Христова работи в Родилна зала на СБАЛАГ “Майчин дом”, където през 2020 г. става и старша акушерка.

Завършила е Факултет „Обществено здраве“ към Медицински университет – София, специалност акушерка, през 2009 г., както и магистратура  по управление на здравните грижи от 2016 г. Лектор е в “Училище за родители” на СБАЛАГ “Майчин дом”. Занимава се активно с редица благотворителни каузи и инициативи.

Share This Speaker