Недялко Димитров

Недялко Димитров е оперативен ръководител „Продуктово развитие“ в Нетера. Той ръководи екипа от мениджърите по разработка на продукти в Нетера, както и програма за дигитална трансформация, включваща бизнес анализ, разработка на софтуер и интеграция. Недялко Димитров е професионалист в областта  на телекомуникациите и информационните технологии. Има голям опит на лидерски позиции, свързани с управлението на хора и проекти, и в изграждането на динамични, фокусирани към клиентите екип.

Той ефективно взаимодейства с изпълнителни, партньори, клиенти и служители на компанията, като прилага резултатно-ориентиран подход. Притежава организационни и аналитични умения, управлявал е редица важни проекти, вкл. по внедряване на ИТ системи, автоматизация на процесите и организационни промени.

Share This Speaker