Николай Динев

Г-н Николай Динев е Cloud Solution Architect, изпълняващ ролята на Директор на направление „Услуги“ в Softline Централна и Източна Европа. Той е уважаван ИТ експерт с повече от 15 години опит. Г-н Динев се присъединява към Softline България през март 2019 г., след 7 успешни години в Microsoft България на позиция „Старши консултант“.

Основната му цел е да обслужва клиентите на Softline, като ги изслушва внимателно и след разглеждане на всички аспекти и изисквания, предоставя решения, които правят клиентите успешни в дългосрочен план. За да изпълни тази цел, той изгражда и дава възможност на Softline организацията предоставяща услуги, да бъде в състояние да изпълнява както по-класически, така и сложни проекти с много високо качество.

Николай Динев е редовен лектор на ИТ конференции като Microsoft Days, Azure Boot Camp, Indeed, IDG дни.

Г-н Динев придобива бакалавърска степен по „Бизнес мениджмънт“ от Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методи „ и завършва магистърска степен по „Компютърни системи и технологии“ в Техническия университет в София.

Share This Speaker