Николай Михайлов

Николай Михайлов е експерт по кръгова икономика и устойчивo управление на ресурсите. Част е от екипа на denkstatt България. Работи с български и международни компании по стратегии за ресурсна ефективност, управление на отпадъци и рециклиране на продукти, както и по проекти, свързани с разработване и прилагане на европейските политики за кръгова икономика. Николай е пряко ангажиран с подобряване на различните системи за разделно събиране на отпадъци в България.

Николай Михайлов е бакалавър по Европейска политика и Магистър по Регионална и екологична политика от Aberystwyth University, Великобритания, както и Магистър по Управление на околната среда от Aalborg Universitet, Дания. Има също следдипломна квалификация за Оценка на въздействието на законодателството от СУ „Климент Охридски“.

Share This Speaker