Петър Ганев

Петър Ганев е старши изследовател в Института за пазарна икономика (ИПИ). Интересите му са в областта на развитието и икономическия цикъл, публичните финанси и ролята на държавата, регионалното развитие, свободните пазари и неравенството. Изучава и историята на Австрийската икономическа школа. Ганев е председател на УС на Българската макроикономическа асоциация в периода 2016-2017 г. В момента е член на Надзорния съвет на „ПФК Левски“. Автор на множество статии с икономическа тематика. Отговаря за студентските инициативи на ИПИ.

Share This Speaker