Петър Торнев

Петър Торнев e Директор на Технологичния център на Аксенчър в България.

Работи в IT сферата повече от 15 години. Зaвършил е “Компютърни системи и технологии“ в  Технически Университет – Варна. Става възпитаник на Harvard Business School, след като завършва програмата за Leadership Development през 2015 г. През 2020 г. завършва EMBA в Американския Университет в България.

Интересува се и се занимава с трансформация и усъвършенстване на лидерския потенциал и образование в България. Допринася за развитието на стратегии и иновативни решения в облачните технологии, киберсигурността, онлайн тръговията, мениджмънта, както и за прилагането на политики, свързани с културното, възрастовото и половото разнообразие в компаниите.

Share This Speaker