Силвия Георгиева

Силвия Георгиева e завършила Софийския университет „Свети Климент Охридски“ със специалности „Политически науки“ и „Европейска публична администрация“, с профил „Местна власт и управление“. Специализирала е „Лидерство и местна демокрация“ в Централноевропейския университет в Будапеща, както и управление на проекти с европейско финансиране в България, Белгия и Гърция. Има над 15 годишен опит в местното самоуправление – като общински съветник, а по-късно и като управител на  „НСОРБ – Актив“ ЕООД – фирмата, предоставяща консултантски услуги на общините. От 2018 г. е изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България.

Share This Speaker