Проф. д-р Евгени Станимиров

Проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна.
Зам.-председател на Управителния съвет на Съюза на икономистите в България и член на управителнитесъвети на Съвета на ректорите на висшите училища в България и на Асоциацията на специалистите по корпоративна социална отговорност; член на контролната комисия на Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството.
Един от тримата инициатори и създатели на първата в Европа Дълбоко технологична иновационна долина (Варна) – 2022 г.
Координатор от страна на ИУ – Варна на програмата UIF по предприемачество, креативност и иновации на Stanford University, Калифорния (САЩ) – 2019 г.
В качеството си на ръководител на първата специализирана катедра „Маркетинг“ в България (2011 г. – 2020 г.) администрира 7 проекта за обучение, сред които иновативната съвместна програма с Nottingham Trent University (Великобритания).
От 2022 г. е външен оценяващ по съвместна магистърска програма по Международни финанси между Nottingham Business School и University of Economics in Bratislava (Словакия).
Външен експерт към Комисията по макроикономика, бюджет и финанси към Икономически и социален съвет за 2022 г. за изработване на резолюция по „Национален план за възстановяване и устойчивост“.
Член на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка.
Член на жури за определяне на носителите на Наградата на германската икономика за 2022 г.
Автор на книгите „Многомерна стратегия за вашия бизнес“ и „Белите петна в бизнеса“, приети с ентусиазъм от бизнеса и образователните среди.
25-годишен опит като бизнес консултант.
Носител на званието „Съвременен народен будител“, присъдено от Обществената академия за наука, образование, култура за цялостна дейност за формирането на високо гражданско съзнание и принос за реализацията на каузата „Силна България! Проспериращо общество! Благоденстващ народ!“

Тема: Икономически университет Варна: Иновации в образованието и предприемаческа култура.

Share This Speaker