Явор Гочев

Явор има бакалавърска степен по бизнес мениджмънт от University of Dundee, Шотландия и магистър по иновации и предприемачество от Copenhagen Business School, Дания. През последните пет години той помага на стартиращите фирми да валидират своите бизнес модели и да превърнат идеите си в устойчив бизнес. Явор е старши инвестиционен мениджър в Innovation Capital, инцестиционен фонд, управляващ 21 милиона евро, който подпомага стартиращи компании в България.

Share This Speaker