aдв. Пенчо Станчев

Адв. Пенчо Станчев е старши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ (DPC) и водещ експерт в областта на енергийното право, банково право и процесуално представителство. Пенчо консултира някои от лидерите на енергийния пазар във връзка с разнообразни регулаторни и лицензионни въпроси, свързани с дейността им. Адв. Станчев представлява различни участници в сектора – производители на електроенергия, ВЕИ компании, търговци, оператори на разпределителни мрежи и крайни клиенти – в сложни енергийни спорове, включително търговски дела и обжалване на решения на регулатора.

Share This Speaker