Адина Уелш

Адина Уелш е родена в  Румъния, дошъла в България през 1998 г., за да консултира преустройството и отдаването под наем на ЦУП, последвано от изграждането на 4 нови офис сгради с Raiffeisen Property Holding International.

Учредител и член на УС на Асоциацията на собствениците на търговски сгради, активен член на Българския съвет за зелено строителство. През 2018 г. тя бе отличена като  „ Real Estate Professional“ на SEE Real Estate Awards в Букурещ.

Тема: Пазарът на офис площи през 2023 г. – качество, ефективност, устойчивост. Зелени сертифицирани сгради, зелени проекти

Share This Speaker