Адреан Танасе

Адреан Танасе заема позицията на главен изпълнителен директор в Bursa de Valori Bucuresti SA, като в допълнение е и главен изпълнителен директор на Букурещската фондовата борса в Букурещ и главен изпълнителен директор на CCP.RO Bucuresti SA (и двете са дъщерни дружества на Bursa de Valori Bucuresti SA). Той също е член на CFA Institute.

В кариера си до момента, Адреан Танасе е заемал позицията на главен изпълнителен директор за Ing Asset Management BV, главен инвестиционен директор на NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Admi, както и позиции в управлението на водещи финансови организации в Румъния. Той е бакалавър от Академията за икономически изследвания в Букурещ.

Share This Speaker