Александър Станев

Александър Станев е Главен технически директор „Финансова индустрия“ в „Сирма Груп Холдинг“ АД.

Има над 20 години опит в сферата на информационните технологии, плащанията, изграждането на комплексни банкови системи, както и е-идентификационни и удостоверителни услуги. Има множество успешни проекти, свързани с въвеждането на иновативни услуги и модели за ползването им в различни области, като: изграждането и развитието на националната платежна инфраструктура за изпълнение на преводи в същия ден, включително въвеждането на международните стандарти за съобщения за превод и IBAN номер на сметка, услуга за представяне и плащане на изцяло електронни фактури, мобилни плащания, електронна идентификация и други.

Завършил е „Физика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и има степен Магистър по „Бизнес администрация“ от „Нов Български Университет“. 

 

Share This Speaker