Александър Захариев

Александър Захариев е опитен професионалист в сливания и придобивания и лидер с 16-годишен опит. Справя се отлично в местни и трансгранични сливания и придобивания, набиране на средства, финансово преструктуриране, частен капитал и рисков капитал. Понастоящем като Директор „Стратегическо планиране“ в SUNOTEC Group, той ръководи процесите на стратегическо планиране, движи трансформацията, изгражда взаимоотношения и ръководи стратегически инициативи, сливания и придобивания и инвестиции.

Той има голям опит, като прекарва 7 години в Deloitte и почти 5 години в First Financial Brokerage House, обогатявайки своите финансови познания. Притежавайки бакалавърска и магистърска степен по счетоводство и финансов контрол, заедно със сертификати от Deloitte University Europe, той демонстрира непоколебим ангажимент за отлични финансови постижения. През цялата му кариера лидерството на Александър Захариев в сливанията и придобиванията и корпоративните финанси остава непоколебимо, отбелязвайки го като ключова фигура в стратегическото развитие и финансовите иновации в различни местни и международни организации. 

Share This Speaker