Асен Стойчев

Асен Стойчев завършва McGill University в Монреал, Канада през 2007 г., специалност „Икономика и Международни икономически отношения“ и втора специалност „Бизнес мениджмънт“. Придобива магистърска степен по Финансово и търговско регулиране от London School of Economics and Political Science (LSE) през 2008 г. От 2009 г. работи в Първа инвестиционна банка, където преминава през дирекции Mикрокредитиране, Управление на риска и Трежъри. През септември 2020 г. е избран за директор на „Частно банкиране“, където управлява клиентските и оперативни дейности и отговаря за привличането на големи корпоративни клиенти на банката. Председател е на филиала за България на „McGill University Alumni Association” и е член на общностите “McGill Investment and Banking Club”, “LSE Investment Society” и “LSE Business Society”. Участва активно в борсови симулации, семинари и лекции в областта на финансовите пазари.

Share This Speaker