Борис Борисов

Завършва архитектура в София през 1998 г.  Работи шест години в ателието на арх. Раймондо Флакомио.  След това проектира самостоятелно  сгради, интериор и дизайн. Три години е хоноруван асистент в катедра „История и теория на архитектурата“ на  архитектурния факултет в УАСГ.  Един от тримата водещи е на предаването за интериор „Бригада Наш Дом“.  Същевременно пише критични текстове за градове, улици и хора  в специализирания печат .

 

Share This Speaker