Борислав Диков

Има повече от 14 години професионален опит в банковия сектор на различни позиции в някои от най-големите банки в България.

В Пощенска банка отговаря за редица от най-значимите и важни проекти по създаването и развитието на модерни канали за дигитално банкиране и имплементирането на нови функционалности. Също така има опит в управлението на проекти, свързан с внедряване на приложения за онлайн и мобилно банкиране, плащания и отворено банкиране. Интересува се от нови технологии, иновации, идеи и финансови услуги от ново поколение.

Share This Speaker