Бойко Атанасов

Бойко Атанасов притежава магистратура по “Планиране и прогнозиране на икономическите системи” и редица специализации в България и чужбина в сферата на икономиката.

С над 20 години опит в Националната агенция за приходите към Министерство на финансите в България, Бойко Атанасов е един от най-добрите специалисти в сферата на данъчното облагане. След експертните и управленските позиции в приходната администрация, той е номиниран и в продължение на 4 г. е изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Резултатите на Агенцията под негово ръководство са с над 25% кумулативно увеличение на ръста на приходите в държавата, благодарение на новите политики за събиране и контрол, както и поради внедряване на добри практики от водещите приходни администрации в света.

Професионалният път на Бойко Атанасов преминава през поста на заместник-министър в Министерството на финансите с ресор данъци и митници на държавата.

През 2017 г. той става заместник-председател на Комисията за финансов надзор, с ресор управление „Надзор на инвестиционната дейност“, а през 2019 г. Народното събрание на Република България му гласува доверие да управлява Комисията за финансов надзор в ролята на неин Председател. 

Той ръководи Комисията с политика на стриктен надзор и регулация по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления – капиталов пазар, застрахователен пазар и пазар на допълнителното пенсионно осигуряване. Основна линия в управлението му е дигитализация на процесите, намаляване на административната тежест и защита на потребителите. Крайният резултат е постигане на устойчива стабилност на небанковия финансов сектор в България и подготовка за приемане на еврото в страната.

 

Share This Speaker