Бойко Таков

Д-р Бойко Таков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия от месец ноември 2018 г.

Притежава повече от 12-годишен трудов стаж в управлението на бизнеса. Има богат опит в държавните институции, като в продължение на 4 години заема експертна длъжност в държавната администрация.   

От 2008 г. до 2012 г. е Изпълнителен директор и член на съвета на директорите в Българското представителство на водеща Южнокорейска енергийна компания. През годините заема управленски и мениджърски позиции в едни от най-развитите сфери на бизнеса, а управлението на инвестиции, проекти и финанси са само част от опита му в областта на  земеделието, енергетиката и инфраструктурата.

Защитава магистърската  си степен  по „Маркетинг и икономика“ в Университета за национално и световно стопанство. Образователната и научна степен „доктор“ по специалността “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” му е присъдена в Техническия университет, град София.

Понастоящем д-р Таков активно упражнява преподавателска дейност като асистент в Университета за национално и световно стопанство. От 2021 г. е член на борда на Международната мрежа за малки и средни предприятия (INSME), със седалище в град Рим, Италия. През 2021 г., с Решение на Министерски съвет, е определен за Национална контактна точка за отговорно бизнес поведение на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Share This Speaker