Дончо Барбалов

Дончо Барбалов, зам.-кмет на София в направление „Финанси и здравеопазване“.

Роден е на 1 октомври 1966 г.  Завършил е Техническия университет в София, а след това магистратури във Вашингтон и Медицинския университет – София, доктор по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“.

Работил е като старши банкер към Европейската банка за възстановяване и развитие и специалист по проекти в Световната банка.

Share This Speaker