Дончо Барбалов

Дончо Барбалов, зам.-кмет на София в направление „Финанси и здравеопазване“ и  и.д. зам-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“

Роден е на 1 октомври 1966 г.  Завършил е Техническия университет в София, а след това магистратури във Вашингтон и Медицинския университет – София, доктор по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. 

Преди да бъде поканен за зам.-кмет на София е работил като: специалист по проекти в Американска Агенция за Международно Развитие, специалист по проекти в Световна банка и старши банкер към Европейска банка за възстановяване и развитие.

Share This Speaker