Проф. Даниела Бобева

Даниела Бобева е професор в БАН и преподавател по международна икономика и финанси в пет университета включително и във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Професоналният й опит е най-вече в банковия и финансовия сектор – 12 години е била директор в БНБ, била е вицепрезидент на Черноморската банка за търговия и развитие. Работила е и като консултант в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – ОИСР, Париж. През 1997 е министър на търговията и външно-икономическото сътрудничество в служебното правителство както и вицепремиер по икономическото развитие в периода 2013-2014г.

През 2019 година въвежда и преподава по дисциплината „Финтех“ като задължителна в четвърти курс на бакалавърската степен по икономика и финанси в два университета.

Share This Speaker