Денислав Борисов

Денислав Борисов е журналист и специалист комуникации. Той е маркетинг директор на denkstatt България. Модератор е на няколко събития свързани с темата кръгова икономика в последните месеци – „ESG на практика“ и „Текстилът и кръгови решения в България“. Автор е на редица статии за корпоративната устойчивост, регулаторните изисквания и докладването на бизнеса.

Share This Speaker