Десислава Симеонова

Десислава Симеонова е член на Кънтри тийма на „КВС Груп“ за България, член на УС, лидер на програмата за „Устойчиво финансиране“ на „КВС Груп“ и изпълнителен директор МСП Банкиране на ОББ.

Десислава Симеонова има магистърска степен по право. Започва професионалното си развитие като стажант-юрист в Софийски градски съд. През 2000 г. е назначена като публичен изпълнител в Агенция за държавни вземания към Министерство на финансите. Впоследствие работи и като юрисконсулт към Правната дирекция и експерт към Инспектората на същата институция.

В периода 2004 – 2008 г . работи като юрист в Българска народна банка, управление „Банков надзор“. Присъединява към екипа на СИБАНК преди повече от 10 години на позиция „Корпоративен секретар“. След това последователно ръководи дирекция „Правно обслужване и методология“, а през 2016 г. става директор „Малки и средни предприятия“, постигайки отлични резултати в своя сегмент.

През юли 2022 г. става лидер на програмата за „Устойчиво финансиране“ на „КВС Груп“. 

Share This Speaker