Деян Николов

Деян Николов е част от екипа на Ърнст и Янг в България от 2019 г. Той съдейства на клиенти в областта на финансовото моделиране и бизнес планиране, оценки, структуриране и финансиране на проекти, проучвания за приложимост (Feasibility studies), преструктуриране на бизнеси и други с основен фокус върху секторите енергетика, инфраструктура, високи технологии, финансови институции и др.
Като част от практиката по Стратегия и сделки, Деян Николов управлява проекти по стратегическо консултиране в областта на устойчивото развитие (ESG), конкретно във връзка с възможности за повишаване на стойността, оптимизации и подготовка на дружества, произтичащи от предстоящите промени в бизнес средата в резултат на новите регулаторни изисквания (CSRD, SFDR, Таксономия на ЕС и др.).
Преди да се присъедини към екипа на ЕУ, той е работил в НЕК ЕАД, както и в секторите недвижими имоти и финансово посредничество.
Притежава CFA сертификат и е лицензиран оценител на Търговски предприятия и вземания и Недвижими имоти от КНОБ.

Share This Speaker