Димитър Георгиев

Димитър Георгиев е ръководител направление „Финансови пазари“ в ЕЛАНА Трейдинг, както и член на Съвета на директорите на компанията.  Присъединява се към екипа на инвестиционния посредник през 2005 г. като валутен дилър. Впоследствие придобива лиценз за брокер на БФБ  и е назначен за брокер.  През 2007 г. оглавява отдел „Търговия на БФБ“, а през 2010 г. вече отговаря за цялостното направление „Финансови пазари“ в компанията.

Share This Speaker