доц. д-р Боряна Пелова

Доц. д-р Боряна Пелова е директор на МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

До 2024 г. доц. Боряна Пелова публикува под името Боряна Богданова. Тя е водещ международно утвърден професионалист с многогодишен опит в областта на изкуствения интелект и обработката на големи масиви от данни. Нейната експертиза обхваща както класически, така и авангардни методи, базирани на машинно самообучение.

Като ръководител и участник в редица изследователски проекти, насочени към решаването на обществени предизвикателства като качеството на въздуха, предотвратяване на депресия, дигитализация на публичен сектор и МСП, финансова стабилност и др., доц. Пелова допринася за развитието на тази научна област.

Текущите проекти, по които тя работи, са:
• Дигитализация на малките и средни предприятия (2023 – до момента);
• SHARE-ERIC България (2018 – до момента);
• Проект по програма „Фундаментални изследвания 2023“ на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) (2023 – до момента).

Дейността на доц. Пелова има ключова роля за развитието на иновативна магистърска програма „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ като неин академичен директор. Значим научно-образователен принос на доц. Пелова е разработката на финансирана от бизнеса докторска програма.

Тя ръководи Кариерния център на Стопанския факултет към СУ от основаването му през 2016 г. до декември 2023 г. Дейността й подпомага общественото развитие чрез множество мащабни кариерни събития, насочени към ученици и студенти в подкрепа на успешна кариерна реализация, изпълнена със смисъл.

В периода 2019 – 2023 г. доц. Пелова е зам.-декан на Стопанския факултет. В тази си роля тя допринася съществено за изграждането на устойчива връзка университет-бизнес, която е в подкрепа на осигуряването на модерен високотехнологичен образователен процес.

От 2023 г. насам доц. Пелова работи активно в посока на създаване на синергия училище-университет-бизнес. Тя е сред инициаторите за афилииране на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и към настоящия момент е координатор на дейностите между Стопанския факултет и Гимназията. 

 

Share This Speaker