Доц. д-р Деян Радев

Д-р Деян Радев е доцент по финтех и банкиране в Стопански факултет на Софийски университет от 2020 г. Д-р Радев има над 15 години научен и преподавателски опит на позиции в Университет Гьоте Франкфурт, Университет Бон и Европейската централна банка. Член е на Асоциацията за дигитално евро и е привърженик на програмируемо дигитално евро. Освен по финтех, д-р Радев е експерт по финансови кризи, финансово заразяване и системен риск и банкови регулации. За работата си, свързана със оценка на системен риск, през 2014 получава наградата за най-добра дисертация по финанси в Германия. Индикаторите му за системен риск се използват ежедневно от Европейската централна банка. Публикувал е в реномираните Journal of Banking & Finance, Journal of Risk, и Springer Verlag, a изследванията му са представяни пред Европейската централна банка, Борда на федералния резерв, Банката за международни разплащания, Английската централна банка, Немската централна банка и други. В Стопански факултет на СУ, доц. д-р Деян Радев преподава курса Финтех и Е-Банкиране, както и курсове по банкови регулации и емпирични финанси. От декември 2022 г., доц. д-р Радев е директор на CEE Centre for Digital Finance.

 

Share This Speaker